• nsdagloria

"Que pedirdes em meu nome, Eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jo 14,13

Atualizado: 16 de mai. de 2021"Que pedirdes em meu nome, Eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jo 14,13


Viemos ao mundo para Glorificar a Deus. É a missão do ser humano. Cristo admite este mandato para Si mesmo. Desde que veio ao mundo até a Paixão, seguiu glorificando a Deus através do convívio familiar, atividades profissionais e intenso apostolado.


Cristo veio nos ensinar a sermos homens através de Seu exemplo.


4° Semana da Páscoa

.

.

🇪🇸 "Lo que pidas en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo". Jn 14,13


Vinimos al mundo para glorificar a Dios. Es la misión del ser humano. Cristo se admite este mandato. Desde que vino al mundo a la Pasión, continuó glorificando a Dios a través de la vida familiar, las actividades profesionales y el apostolado intenso.


Cristo vino a enseñarnos a ser hombres a través de su ejemplo.


4a Semana Santa

.

.

🇺🇸 "That you ask in my name, I will do it, so that the Father may be glorified in the Son. Jn 14,13


We came into the world to glorify God. It is the mission of the human being. Christ admits this mandate to Himself. Since he came into the world until the Passion, he continued to glorify God through family life, professional activities and intense apostolate.


Christ came to teach us to be men through his example.


4th Easter Week

.

.

🇮🇹 "Che tu chieda nel mio nome, lo farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Jn 14,13


Siamo venuti nel mondo per glorificare Dio. È la missione dell'essere umano. Cristo ammette questo mandato a se stesso. Da quando è venuto al mondo alla Passione, ha continuato a glorificare Dio attraverso la vita familiare, le attività professionali e un intenso apostolato.


Cristo è venuto per insegnarci ad essere uomini attraverso il suo esempio.


4a settimana di Pasqua

.

.

🇱🇻 "Lai jūs lūgtu manā vārdā, es to darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. Jņ 14,13


Mēs nācām pasaulē, lai pagodinātu Dievu. Tā ir cilvēka misija. Kristus atzīst šo mandātu pats sev. Kopš pasaules ciešanām viņš ieradās, viņš turpināja godināt Dievu, izmantojot ģimenes dzīvi, profesionālo darbību un intensīvu apustulātu.


Kristus nāca, lai mācītu mūs par cilvēkiem ar sava piemēra palīdzību.


4. Lieldienu nedēļa

.

.

🇱🇹 „Jei paprašysi mano vardu, aš tai padarysiu, kad Tėvas būtų pašlovintas Sūnuje. Jn 14,13


Mes atėjome į pasaulį šlovinti Dievo. Tai yra žmogaus misija. Kristus pripažįsta šį mandatą sau. Kadangi jis atėjo į pasaulį per kančią, jis toliau šlovino Dievą per šeimos gyvenimą, profesinę veiklą ir intensyvų apaštalavimą.


Kristus savo pavyzdžiu atėjo mokyti mus būti žmonėmis.


4-oji Velykų savaitė


2 visualizações
Posts Em Destaque
Posts Recentes
Arquivo
Procurar por tags